Lapsikuolleisuus vähentynyt mutta tavoitteet vielä saavuttamatta

Uutispalvelu Duodecim
1.10.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Entistä useammat maailman lapsista elävät yli viisivuotiaiksi, mutta lapsikuolleisuus ei silti ole laskenut niin paljon kuin WHO olisi toivonut. Tätä menoa tavoite vähentää maailman lapsikuolleisuutta kahdella kolmanneksella vuosien 1990¿2015 välillä ei toteudu.

WHO ja sen jäsenvaltiot asettivat vuonna 2000 kahdeksan tavoitetta, joiden aikatauluksi päätettiin vuosi 2015. Lapsikuolleisuuden vähentäminen on yksi näistä.

Vaikka kunnianhimoista tavoitetta ei välttämättä saavuteta, nyt julkaistut tulokset osoittavat lapsikuolleisuuden silti vähentyneen merkittävästi. Vuonna 2013 arviolta 6,3 miljoonaa lasta kuoli alle viisivuotiaana, mikä on 63 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1970, jolloin kuoli lähes 18 miljoonaa lasta.

Suotuisa kehitys on nopeutunut monissa maissa vuoden 2000 jälkeen, mutta nykyisellä tahdilla vain 27 kehitysmaata saavuttaa WHO:n tavoitetason vuonna 2015. Erot köyhien ja varakkaiden maiden välillä ovat myös edelleen erittäin suuria. Ääripäinä ovat Guinea-Bissau, missä tuhannesta syntyvästä 150 menehtyy alle viisivuotiaana, ja Singapore, missä kuolee vain kaksi lasta tuhannesta.

Suomessa keskimäärin kolme lasta tuhannesta menehtyy alle viisivuotiaana.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2014;384:957¿979)
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2960497-9/abstract