Diabeettinen neuropatia saattaa lisätä kaatumisia

Uutispalvelu Duodecim
7.10.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Brittitutkimuksen mukaan ääreishermotautia eli neuropatiaa potevien tasapaino on muita heikompi ja siksi he saattavat kaatua herkemmin. Neuropatia-potilaiden kannattaisikin kulkea varovasti portaikossa, tutkijat suosittavat.

Neuropatia tarkoittaa hermovaurioita, jotka aiheuttavat mm. jalkojen pistelyä, puutumista, kipua ja tunnottomuutta. Myös lihasten toiminta voi häiriintyä, mikä myös vaikeuttaa kävelyä.

Nyt julkaistut tulokset laajentavat aiempien tutkimusten tuloksia ja osoittavat diabeettista neuropatiaa sairastavien tasapainon selvästi heikommaksi verrattuna terveisiin verrokkeihin sekä diabetesta sairastaviin verrokkeihin. Lisäksi heidän kävelyasentonsa on leveämpi.

Mittaustulokset viittaavat neuropatiaa sairastavien vaikeuksiin kontrolloida tasapainoaan portaita noustessa ja laskeutuessa, mikä myös suurentaa heidän vaaraansa kaatua. Tasapainovaikeudet todettiin 3D-mittauksissa, joissa käytettiin kymmentä kameraa. Koehenkilöt kävelivät samoja portaita kolmesti.

Brittien tulokset julkaistiin European Association for the Study of Diabetes -järjestön konferenssissa Wienissä. Tutkimukseen osallistui 22 neuropatiaa potevaa diabeetikkoa, 40 verrokkidiabeetikkoa ja 32 tervettä vertailuhenkilöä.

Neuropatia kehittyy noin yhdelle diabeetikolle kolmesta riippumatta siitä sairastaako potilas aikuis- vai nuoruustyypin diabetesta.

Uutispalvelu Duodecim
(European Association for the Study of Diabetes 2014)
http://www.easd.org