Antikolinergiset lääkkeet saattavat lisätä sekavuuskohtauksia useita lääkkeitä käyttävillä iäkkäillä

Uutispalvelu Duodecim
10.11.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Iäkkäät potilaat ovat tavallista suuremmassa vaarassa joutua sairaalahoitoon sekavuuden tai dementian takia, jos he käyttävät samanaikaisesti useaa antikolinergista lääkettä. Antikolinergisia lääkkeitä käytetään muun muassa Parkinsonin taudin, keuhkoahtauman ja virtsankarkailun hoitoon.

Tiedot perustuvat australialaistutkimukseen, jossa käytettiin iäkkäiden antikolinergisia lääkkeitä käyttävien rekisteritietoja kahden vuoden ajalta.

Tulosten perusteella iäkkään potilaan riski joutua sairaalaan sekavuuden tai dementian takia oli noin kaksinkertainen, jos hän käytti kahta antikolinergista lääkettä ja lähes nelinkertainen, jos lääkityksiä oli kolme tai useampia.

Osa antikolinergisista lääkkeistä saattaa mm. heikentää niitä käyttävien kognitiivista toimintakykyä, mikä voi selittää australialaisten tulokset. Lääkkeiden lisäksi kuitenkin moni muukin seikka voi selittää, miksi useita samanaikaisia lääkityksiä tarvitsevat joutuvat todennäköisemmin sairaalaan sekavuuden tai dementian takia.

Havainnot julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of the American Geriatrics Society 2014;DOI:10.1111/jgs.13054)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.13054/abstract