Vuorotyö hidastaa ajattelua mutta ei pysyvästi

Uutispalvelu Duodecim
10.11.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Vuorotyötä vuosikausia tekevien muisti ja ajattelukyvyt saattavat heikentyä muita työntekijöitä nopeammin. Vaikutus ei jää pysyväksi, vaan hiljalleen vaimenee, jos vuorotöistä luopuu.

Ranskalaistutkijoiden tulokset ovat huolestuttavia, sillä vuorotyötä tekevillä on monia muitakin terveysongelmia, jotka on yhdistetty heidän työhönsä. Muun muassa vatsahaavat, sydänoireet ja rintasyöpä voivat olla vuorotöitä tekevillä tavallista yleisempiä.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat 3 200 työelämässä ja eläkkeellä olevan seurantaan. Osallistujat olivat 32-, 42-, 52-, ja 62-vuotiaita ensimmäisten tutkimusten aikaan. Tutkimukset toistettiin 5 ja 10 vuotta myöhemmin.

Noin puolet osallistujista teki tai oli tehnyt vuorotyötä, ja muihin verrattuna he pärjäsivät huonommin muistia ja kognitiivisia mielentoimintoja mittaavissa testeissä. Yhteys oli voimakas etenkin työntekijöillä, jotka olivat tehneet vuorotyötä yli kymmenen vuoden ajan. Heidän kognitiiviset mielentoimintonsa olivat tasolla, joka normaalisti havaitaan 6¿7 vuotta vanhemmilla.

Tutkijat selvittivät myös jäikö vuorotyöhön liittyvät ajattelun ja muistin heikentymät pysyviksi. Näiden tulosten perusteella yhteys vähitellen heikkeni ja katosi viidessä vuodessa vuorotöiden lopettamisen jälkeen.

Tutkimus ei paljasta, miksi vuorotyötä tekevien muisti ja ajattelu heikentyvät, mutta esimerkiksi vuorokausirytmin häiriintyminen ja univaje saattavat selittää ilmiön.

Tulokset julkaistiin Occupational & Environmental Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Occupational & Environmental Medicine 2014;DOI:10.1136/oemed-2013-101993)
http://oem.bmj.com/content/early/2014/10/08/oemed-2013-101993.abstract