Huonot ihmissuhteet voivat altistaa dementialle

Uutispalvelu Duodecim
12.11.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Sosiaaliset ihmiset saattavat säästyä dementialta muita todennäköisemmin. Nyt julkaistujen tulosten valossa näyttää kuitenkin siltä, että ihmissuhteiden määrän sijaan tärkeää on niiden laatu.

Tutkijoiden havainto perustuu 5 900:n 45¿69-vuotiaan miehen ja naisen kymmenvuotiseen seurantaan. Muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja mitattiin kolmesti seurannan aikana.

Tulokset osoittivat kognitiivisten mielentoimintojen heikentyvän nopeammin osallistujilla, jotka kertoivat läheisten ihmissuhteidensa olevan hankalia ja aiheuttavan heille stressiä, ongelmia ja huolia.

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että esimerkiksi kuusikymmentävuotiaan huonosta ihmissuhteesta kärsivän kognitiiviset mielentoiminnot olivat vuoden vanhemman osallistujan tasolla.

Tulokset ovat mielenkiintoisia ja viittaavat ihmissuhdeongelmien ja vaikeuksien kuormittavan ihmisen kognitiivista toimintakykyä ja jopa edistävän dementian kehittymistä. Tutkijat selvittivät myös positiivisten ihmissuhteiden vaikutuksia, mutta ne eivät ehkäisseet kognitiivista heikentymistä.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä.

Dementiaa lievempää muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää potee yli 120 000 suomalaista.

Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Epidemiology 2014;DOI:10.1093/aje/kwu236)
http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2014/10/30/aje.kwu236.abstract