Nuoreksi itsensä tuntevat elävät pitempään

Uutispalvelu Duodecim
17.12.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Itsensä ainakin kolme vuotta ikäistään nuoremmiksi tuntevat kuusikymppiset saattavat elää muita pitempään, tuore brittitutkimus osoittaa. Ero havaitaan verrattuna samanikäisiin, jotka tuntevat itsensä kronologista ikäänsä vanhemmiksi.

Brittien tulokset perustuvat 6 400 keskimäärin 66-vuotiaan miehen ja naisen kahdeksanvuotiseen seurantaan. Osallistujia pyydettiin arvioimaan, minkä ikäiseksi he itsensä tuntevat.

Valtaosa eli 70 prosenttia osallistujista voi niin hyvin, että he tunsivat olevansa ainakin kolme vuotta nuorempia kuin oikeasti olivat. Noin 25 prosenttia osallistujista koki olevansa suurin piirtein sen ikäisiä kuin olivatkin, mutta 5 prosenttia koki itsensä ikäistään ainakin vuoden vanhemmaksi.

Kun tutkijat selvittivät, kuinka moni osallistuja menehtyi seuraavien kahdeksan vuoden aikana, he havaitsivat kuolleisuuden vähäisimmäksi ryhmässä, joka koki olevansa ikäistään nuorempia. Heistä 14 prosenttia kuoli seurannan aikana, kun oman ikäisenä itseään pitävistä kuoli 19 prosenttia. Eniten menehtyi kuitenkin osallistujia, jotka tutkimuksen alussa kokivat itsensä ikäistään vanhemmiksi. Heistä 25 prosenttia kuoli seurannan aikana.

Tulokset johtuivat osittain sairauksista ja elintavoista, jotka havaittiin jo tutkimuksen alussa. Niidenkin huomioimisen jälkeen yhteys kuitenkin pysyi vahvana. Yhteys koski sydän- ja verisuonitaudeista johtuvia kuolemia, mutta ei syöpäkuolemia.

Tulokset eivät paljasta, minkä vuoksi itsensä nuoreksi kokevat elävät pitempään. Mahdollisesti heidän elämänasenteensa on muita positiivisempi tai he ovat säästyneet sairauksilta ja riskitekijöiltä, jotka lyhentävät elinikää ja vaikuttavat vointiin.

Tulokset julkaistiin Jama Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Internal Medicine 2014;doi:10.1001/jamainternmed.2014.6580)
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2020288