Ilman pienhiukkaset lisäävät tulehdusta ¿ altistus peräisin monesta lähteestä

Uutispalvelu Duodecim
19.12.2014
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Hengitysilman pienhiukkaset voivat aiheuttaa kehossa tulehdustiloja, jotka todennäköisesti selittävät pienhiukkasiin liittyvän sydän- ja hengitystautiriskin. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan pienhiukkasaltistuksen vähentäminen on kuitenkin hankalaa, sillä hiukkaset ovat peräisin monesta eri lähteestä.

Tutkimus tehtiin Kotkassa ja siinä 52 iskeemistä sydänsairautta potevaa iäkästä potilasta seurattiin vuosina 2005¿2006. Potilaat kävivät lääkärissä seurantakäynneillä kahden viikon välein. Tiedot ilmansaasteista ja pienhiukkaspitoisuuksista kerättiin Kotkan keskustaan perustetussa mittauspisteessä.

Tulokset osoittivat potilaiden verestä mitattujen tulehdusmerkkiaineiden pitoisuuksien suurentuvan heidän altistuttuaan suuremmille PM2,5-pienhiukkaspitoisuuksille. Autoliikenteen ja puun pienpolton aiheuttamat päästöt, mutta etenkin pienhiukkasten kaukokulkeuma lähiseuduilta ja ulkomailta liittyivät tulehdusmerkkiaineiden lisääntymiseen.

Kotkassa ja Suomessa muutenkin suurin osa hengitysilman PM2,5-pienhiukkasista kulkeutuu ulkomailta. Etenkin taajamissa puulämmitys on kuitenkin paikallisesti merkittävä hiukkasten lähde.

Tutkimus julkaistiin Occupational and Environmental Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Occupational and Environmental Medicine 2014;DOI:10.1136/oemed-2014-102240)
http://oem.bmj.com/content/early/2014/12/05/oemed-2014-102240.abstract