Liikunta vähentää kaatumisista johtuvia vammoja ¿ D-vitamiini ei

Uutispalvelu Duodecim
24.3.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Kaatumiset ovat merkittävin iäkkäiden vammojen ja loukkaantumisten aiheuttaja, mutta niiden ehkäiseminen ei ole helppoa. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan kaatumisten haittoja vähentää liikunta ja jumppa, mutta liikuntakaan ei välttämättä estä kaatumisia. D-vitamiinilisien syöminen ei vähennä kaatumisia eikä niistä johtuvia loukkaantumisia, jos henkilöllä ei ole D-vitamiinin vajausta, tuloksista ilmenee.

Suomalaisten tulokset julkaistiin arvostetussa Jama Internal Medicine -lehdessä, ja niiden perusteella lihasvoimaa ja tasapainoa parantavat harjoitukset vähentävät kaatumisista johtuvia loukkaantumisia ja loukkaantuneiden määrää jopa puolella. Liikunta ja harjoitukset eivät kuitenkaan ehkäisseet varsinaisia kaatumisia.

Tutkimuksessa selvitettiin myös D-vitamiinilisien vaikutusta kaatumisiin, mutta ainakaan näiden tulosten perusteella D-vitamiinilla ei näyttäisi olevan sijaa kaatumisten ehkäisyssä. D-vitamiinilisien syöminen ei vähentänyt myöskään kaatumisista johtuvia loukkaantumisia, vaikka D-vitamiini paransi luiden tiheyttä. D-vitamiini ei myöskään lisännyt voima- ja tasapainoharjoitusten vaikutuksia.

Kirsti Uusi-Rasin vetämä tutkimus kesti kaksi vuotta ja siihen osallistui 400 tamperelaista 70¿80-vuotiasta naista, joiden D-vitamiinin saanti oli riittävällä tasolla. Osa naisista teki voima- ja tasapainoharjoituksia ja sai lisäksi päivittäin D-vitamiinia (800 IU) tai lumevalmistetta. Loput saivat joko D-vitamiinia tai lumevalmistetta, mutta eivät tehneet fyysisiä harjoituksia.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Internal Medicine 2015;DOI:10.1001/jamainternmed.2015.0225)
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2204033#Abstract