Umpilisäkkeen tulehdusta ei aina tarvitsisi leikata

Uutispalvelu Duodecim
1.7.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Umpilisäkkeen tulehduksia on hoidettu leikkaamalla jo sadan vuoden ajan, mutta monet potilaat voisivat pärjätä pelkällä antibioottikuurilla.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan antibiooteilla hoidetuista aikuispotilaista noin 70 prosenttia paranee ja pärjää ilman leikkausta. Loput 30 prosenttia kuitenkin tarvitsevat leikkauksen vuoden sisällä alkuperäisestä umpilisäketulehduksesta. Leikkaukseen myöhemmin joutuneiden umpilisäketulehdukset olivat pääosin lievähköjä ja heidän leikkauksensa sujuivat hyvin.

Leikkaukseen satunnaistetuista potilaista käytännössä kaikki parantuivat, joten antibiootteja saaneiden hoitotulokset olivat heikommat. Ryhmissä ei kuitenkaan ollut suuria eroja haittavaikutuksissa.

Tulostensa perusteella tutkijat uskovat, ettei kaikkia umpilisäkepotilaita tarvitsisi automaattisesti leikata vaan moni parantuisi pelkällä antibioottihoidolla. Tulokset eivät kuitenkaan koske kaikkia potilaita, sillä tutkimuksesta suljettiin pois tapaukset, joissa umpilisäke oli puhjennut. Tulokset eivät myöskään koske lapsia tai raskaana olevia.

Tutkimukseen osallistui 530 akuuttia umpilisäketulehdusta sairastavaa 18¿60-vuotiasta. Potilaiden umpilisäketulehdukset varmistettiin tietokonekuvauksella. Puolet potilaista sai suonensisäisesti ertapeneemi-antibioottia kolmen päivän ajan ja sen jälkeen vielä suun kautta levofloksasiinia ja metronidatsolia seitsemän päivän ajan. Loput hoidettiin leikkaamalla.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton Jama-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2015;313:2340¿2348)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2320315#Abstract