Unissakävely kulkee suvussa

Uutispalvelu Duodecim
29.7.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Unissakävely on suhteellisen yleinen lasten unihäiriö, mutta erittäin yleinen se on perheissä, joissa jompikumpi tai kummatkin vanhemmat ovat olleet unissakävelijöitä. Myös yölliset kauhukohtaukset ovat yleisempiä unissakävelijöiden lapsilla.

Jama Pediatrics -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat lähes kahdentuhannen kanadalaislapsen seurantaan vuosilta 1999¿2011. Yölliset kauhukohtaukset olivat yleisimpiä 1,5-vuotiailla lapsilla. Tuolloin jopa kolmannes lapsista kärsi niistä. Unissakävely todettiin erityisesti 10-vuotiailla.

Unissakävelyä havaittiin 23 prosentilla lapsista, joiden vanhemmista kummatkaan eivät olleet kävelleet unissaan. Jos toinen tai kummatkin vanhemmista oli ollut unissakävelijä, lapsista jopa 50¿60 prosenttia käveli unissaan.

Eri unihäiriöiden välillä oli selvästi yhteyksiä, sillä yöllisistä kauhukohtauksista pikkulapsena kärsineet alkoivat myöhemmin lapsuudessa kävellä unissaan todennäköisemmin kuin muut lapset. Myös kauhukohtaukset olivat yleisempiä lapsilla, joiden vanhemmat olivat olleet unissakävelijöitä.

Kanadalaisten tulokset osoittavat unissakävelyn olevan pitkälti periytyvä ilmiö, mutta myös liitoksissa yöllisiin kauhukohtauksiin ja mahdollisesti muihin parasomnioihin eli unihäiriöihin, jotka tapahtuvat havahtumisen, osittaisen havahtumisen tai univaiheen muuttumisen aikana.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Pediatrics 2015;169:653¿658)
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2281574#Abstract