Osa dementialääkkeistä voi aiheuttaa vahingollista painonlaskua

Uutispalvelu Duodecim
7.8.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Dementian hoidossa käytettävät lääkkeet saattavat yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan aiheuttaa haittavaikutuksena voimakasta laihtumista, mikä voi olla vaaraksi monille potilaille.

Sairastumisen myötä dementiapotilaiden paino alkaa usein pudota, mikä myös aiheuttaa kuolemantapauksia. Dementialääkkeisiin liitetty painonlasku on tämän vuoksi huolestuttavaa.

Tutkijoiden mukaan vaikutus liittyy koliiniesteraasin estäjä -lääkkeisiin, kuten donepetsiiliin, galantamiiniin ja rivastigmiiniin, joita käytetään Alzheimerin taudin hoidossa.

Näitä lääkkeitä saaneista dementiapotilaista 29 prosenttia laihtui merkittävästi lääkityksen aloittamista seuraavan vuoden aikana, kun verrokeista, joilla aloitettiin jokin toinen lääkitys, laihtui vain 23 prosenttia. Koliiniesteraasin estäjä -lääkityksen aloittaneista joka kahdeskymmenes laihtui yli neljä kiloa vuoden aikana.

Tutkijat suosittavat lääkäreitä punnitsemaan tarkoin dementialääkityksen haitat ja hyödyt ennen kuin määräävät niitä potilailleen. Dementialääkkeet eivät ole kovin tehokkaita, joten monille potilaille haitat voivat hyvinkin jäädä hyötyjä suuremmiksi.

Tulokset julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of the American Geriatrics Society 2015)
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291532-5415

R