D-vitamiinilisät eivät vahvista kuusikymppisten naisten luita

Uutispalvelu Duodecim
12.8.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Suuretkaan annokset D-vitamiinia eivät vahvista vaihdevuodet ylittäneiden naisten luita tai ehkäise luunmurtumia tai kaatumisia. Hyödyt jäävät saamatta myös naisilta, jotka kärsivät D-vitamiinin vajauksesta, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.

Tutkimuksen perusteella vuoden kestävä D-vitamiinikuuri ei juurikaan vaikuttanut keskimäärin kuusikymppisten naisten kalsiumin imeytymiseen eikä käytännössä myöskään parantanut luiden tiheyttä tai lihasten toimintakykyä eikä vähentänyt kaatumisia.

Osallistujien veren D-vitamiinipitoisuus oli keskimäärin 50 nmol/l, mikä on suomalaissuositusten alarajalla, mutta osan pitoisuudet olivat tätäkin alhaisempia. D-vitamiinivajeesta huolimatta vitamiinilisät eivät vahvistaneet osallistujien luita, vaikka D-vitamiinivaje korjaantui, tutkijat kirjoittavat.

Vaihdevuodet ylittäneitä naisia kannustetaan usein syömään D-vitamiinilisiä juuri luukadon, kaatumisten ja murtumien ehkäisemiseksi, mutta nyt julkaistut tulokset viittaavat tämän olevan turhaa. Riittävä D-vitamiinin saanti on kuitenkin monella muulla tapaa tärkeää terveydelle, joten D-vitamiinivajauksen korjaaminen on silti paikallaan.

Tutkimukseen osallistui 230 alle 75-vuotiasta vaihdevuodet ylittänyttä naista, jotka satunnaistettiin kolmeen eri ryhmään vuodeksi. Yhdessä ryhmässä potilaille annettiin lumevalmisteita, toisessa päivittäin 800 IU D-vitamiinia ja kolmannessa kahdesti kuukaudessa 50 000 IU:n kerta-annos.

Tulokset julkaistiin Jama Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Internal Medicine 2015;DOI:10.1001/jamainternmed.2015.3874)
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2422066#Abstract