Tupakointi mahdollisesti psykoosien riskitekijä

Uutispalvelu Duodecim
18.8.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Psykoosipotilaat tupakoivat muuta väestöä enemmän, mutta syytä tälle ei tiedetä. Tuoreen tutkimuksen perusteella voi olla mahdollista, että tupakointi jopa altistaa psykooseille.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä, ja siinä hyödynnettiin 15 000 tupakoivan ja 270 000 savuttoman henkilön terveystietoja, jotka kerättiin yli 60 eri tutkimuksessa. Osana tutkimusta aineistot yhdistettiin ja analysoitiin uudelleen.

Tupakoivien riski sairastua psykoosiin on analyysin perusteella noin 2¿3 kertaa suurempi kuin savuttomien. Päivittäin tupakoivat myös sairastuvat nuorempina, tulokset osoittavat. Kaikkiaan tupakoinnin ja psykoosien välinen yhteys ei kuitenkaan ole kovin voimakas.

Tupakoinnin ei ole useinkaan ajateltu olevan psykoosien riskitekijä, ja vaikka nyt julkaistut tulokset viittaavat siihen, tulokset eivät riitä asian varmistamiseen. On esimerkiksi edelleen mahdollista, että tupakoinnin ja psykoosien välinen yhteys selittyy jollain kolmannella seikalla joka liittyy sekä tupakointiin että psykoosiriskiin.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet Psychiatry 2015;DOI:10.1016/S2215-0366(15)00152-2)
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900152-2/abstract