Sähkötupakkaa kokeilevat nuoret kokeilevat todennäköisemmin myös tupakkaa

Uutispalvelu Duodecim
27.8.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan sähkötupakkaa kokeilevat nuoret saattavat aloittaa tupakoinnin muita todennäköisemmin. Tulokset eivät kuitenkaan tarkoita, että sähkötupakka välttämättä johtaa tupakointiin.

Tuoreet tulokset julkaistiin lääketieteellisessä JAMA-lehdessä, ja niiden perusteella 14-vuotiaana sähkötupakkaa jossain vaiheessa käyttäneistä 25 prosenttia polttaa savukkeita tai muita tupakkatuotteita seuraavan vuoden aikana, kun muista nuorista vain 9 prosenttia kertoi tupakoineensa. Tutkimukseen osallistui runsaat 2 500 nuorta, joista runsaat 200 oli kokeillut sähkötupakkaa.

Sähkötupakka ei ole lyhytaikaisessa käytössä yhtä haitallista terveydelle kuin tupakka, mutta sähkötupakoinnin pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tiedetä. Lääkärit ovat myös toistuvasti ilmaisseet pelkonsa siitä, että sähkötupakointi alentaa kynnystä aloittaa varsinainen tupakointi. Nyt julkaistujen tulosten perusteella tämä on mahdollista, mutta yhtä hyvin on mahdollista, että samat nuoret olisivat pitäneet tupakointia houkuttelevana ilman sähkötupakoitakin.

Suomessa sähkötupakoiden käyttö on suhteellisen vähäistä. Vuonna 2013 niitä käytti päivittäin tai satunnaisesti vain muutama prosentti aikuisista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomalaisnuorten sähkötupakkakokeilut ovat suhteellisen yleisiä, mutta vain harva nuori käyttää niitä päivittäin.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama 2015;314:700¿707)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2428954#Abstract