Tarkkaavaisuushäiriö usein yhteydessä ylipainoisuuteen

Uutispalvelu Duodecim
4.9.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä potevat ovat ylipainoisia tai lihavia todennäköisemmin kuin samanikäiset, joilla ei ole tarkkaavuuden häiriötä. Tieto käy ilmi tuoreesta katsaustutkimuksesta.

Tutkimuksen perusteella ADHD-diagnoosin saaneet lapset ovat lihavia noin viidenneksen ja aikuiset noin puolet todennäköisemmin kuin terveet verrokit.

ADHD-lääkitykset eivät vaikuttaneet yhteyteen, kuten eivät myöskään monet taustamuuttujat, jotka oli huomioitu analysoiduissa tutkimuksissa. Tulokset eivät silti riitä osoittamaan, että ADHD edistää lihomista tai lihominen ADHD:ta, sillä yhteys voi johtua myös jostain kolmannesta tekijästä, joka liittyy sekä lihomiseen että tarkkaavaisuushäiriöihin. Mekanismin selvittämiseksi yhteyttä pitääkin tutkia lisää.

Meta-analyysissa yhdistettiin ja analysoitiin yli 40 tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat 730 000 yksilön terveystiedoista. Osallistujista 48 000 oli saanut ADHD-diagnoosin.

Suomessa ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on noin viidellä lapsella sadasta, mutta lievempi oireilu on selvästi yleisempää. Häiriön keskeiset oireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Suurella osalla oireet jatkuvat läpi elämän ja noin 2¿3 sadasta täyttää ADHD:n kriteerit aikuisenakin.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Psychiatry 2015;DOI:10.1176/appi.ajp.2015.15020266)
http://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2015.15020266