Meluisa työ saattaa altistaa sydänsairauksille

Uutispalvelu Duodecim
21.9.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Kovassa melussa työskentelevät saattavat tutkimuksen mukaan sairastua sydän- ja verisuonitauteihin muita todennäköisemmin. Yhteys on erityisen voimakas henkilöillä, joiden kuulo on ehtinyt heikentyä kummastakin korvasta.

Normaalikuuloisiin verrattuna kummankin korvan kuulonheikentymää potevat sairastavat sepelvaltimotautia noin kaksi kertaa todennäköisemmin, tulokset osoittavat. Yhteys havaitaan henkilöillä, jotka altistuvat melulla, ja erityisen voimakas yhteys on niillä, jotka altistuvat koville äänille työssään. Heistä yli neljä kertaa useammat sairastavat sepelvaltimotautia kuin henkilöistä, joilla ei ole kuulonheikentymää.

Tutkimukseen osallistui runsaat viisituhatta 20¿69-vuotiasta, joiden kuulo testattiin vuosina 1999¿2004 osana suurta terveystutkimusta. Sydänriskit havaittiin ainoastaan, jos heikentymä koski korkeita äänitaajuuksia.

Nyt julkaistut tulokset eivät kerro, miksi melu lisäisi sydänriskejä, mutta aiempien tutkimusten perusteella melulle altistuvat kokevat mm. verenpaineen nousua, stressihormonin pitoisuuksien suurentumista ja uniongelmia. Myös vakavammat oireet ja sairaudet kuten sydänkohtaukset, aivohalvaukset, diabetes ja jopa dementia on yhdistetty melualtistukseen.

Tutkimus julkaistiin Occupational & Environmental Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Occupational & Environmental Medicine 2015;DOI:10.1136/oemed-2014-102778)
http://oem.bmj.com/content/early/2015/09/15/oemed-2014-102778.abstract