Lasillinen viiniä päivässä voi parantaa diabeetikon rasva- ja glukoosiaineenvaihduntaa

Uutispalvelu Duodecim
20.10.2015
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Yksi lasillinen puna- tai valkoviiniä aterian yhteydessä voi tuoreen tutkimuksen mukaan parantaa aikuistyypin diabetesta sairastavien kolesteroli- ja glukoositasoja. Punaviini näyttäisi olevan tässä hieman parempi, mutta senkään vaikutukset eivät ole kovin suuria.

Viinin terveysvaikutuksia on tutkittu paljon, mutta harvat tutkimukset ovat olleet satunnaistettuja ja lumekontrolloituja kuten nyt julkaistu. Tutkimukseen valittiin runsaat kaksisataa aikuistyypin diabetesta sairastavaa, jotka eivät käyttäneet alkoholia juuri lainkaan. Osana tutkimusta osallistujat kuitenkin joivat päivittäin lasillisen valko- tai punaviiniä ruokailun yhteydessä. Verrokit joivat vettä.

Kahden vuoden seurannan aikana viiniryhmäläisten ja varsinkin punaviiniryhmäläisten HDL-kolesterolin eli ns. hyvän kolesterolin pitoisuus suureni enemmän kuin verrokkien, minkä myötä myös heidän kokonaiskolesterolinsa muuttui suotuisammaksi. Viini ei vaikuttanut verenpaineeseen, painoon, maksan toimintaan, lääkityksiin tai elämänlaatuun, mutta saattoi parantaa unenlaatua.

Myös glukoosiaineenvaihdunnassa havaittiin suotuisia muutoksia, mutta ne rajoittuivat viiniryhmäläisiin, joiden elimistön alkoholiaineenvaihdunta oli geenitestien perusteella hidasta. Osallistujista neljä viidestä kuului tähän ryhmään.

Tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä niiden perusteella osa diabeetikoista voisi saada vähäisiä hyötyjä päivittäisestä viinilasillisesta, vaikka he eivät normaalisti käyttäisi alkoholia. Geenitestien avulla saadut tulokset viittaavat myös siihen, että viiniin liitetyt terveysvaikutukset johtuvat paljolti alkoholista. Punaviinin hienoinen paremmuus valkoviiniin verrattuna viittaa kuitenkin myös muiden ainesosien osuuteen.

Tutkimus julkaistiin Annals of Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Annals of Internal Medicine 2015;DOI:doi:10.7326/M14-1650)
http://annals.org/article.aspx?articleid=2456121