Hyvä suklaa vähentää univajeen haittoja

Uutispalvelu Duodecim
9.6.2016
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Paljon flavonoideja sisältävä suklaa voi tuoreen tutkimuksen mukaan lievittää univajeesta koituvia terveyshaittoja. Tutkimuksen perusteella suklaa saattaa vaikuttaa ainakin verenpaineeseen ja työmuistiin.

Tutkimuksessa 32 tervettä vapaaehtoista osallistui kokeeseen, jossa ennen kahta koko yön kestävää valvomista heille annettiin joko paljon flavonoideja sisältävää suklaata tai suklaata, jossa flavonoideja oli vain vähän. Sama asetelma toistettiin normaalisti nukuttua yötä ennen.

Osallistujien verenpaine nousi valvotun yön jälkeen, mutta tuo nousu oli vähäisempää silloin, kun he olivat syöneet flavonoideja sisältävää suklaata. Myös pulssipaine, eli systolisen ja diastolisen verenpaineen erotus, oli paremmalla tolalla flavonoidisuklaan syömisen jälkeen. Sama havaittiin myös muissa verisuonten toimintaa mittaavissa testeissä.

Univaje heikensi tilapäisesti työmuistia, mutta tämäkin vaikutus oli vähäisempi silloin, kun osallistuja oli syönyt flavonoidisuklaata. Todennäköisesti tämä selittyi suotuisilla verisuonivaikutuksilla, tutkijat kirjoittavat.

Tulokset viittaavat vahvasti siihen, että flavonoideja paljon sisältävä suklaa saattaa lieventää univajeen terveyshaittoja ja että tuo vaikutus seuraa suotuisista verisuonivaikutuksista. On silti mahdollista, että osa flavoinoidisuklaaseen liitetyistä vaikutuksista johtuu jostain muusta tekijästä, joka jäi tässä tutkimuksessa huomiotta. Tämän vuoksi tulokset olisi hyvä varmistaa uusissa ja suuremmissa tutkimuksissa.

Flavonoideja ja niiden eri alaryhmiä on monissa terveellisiksi tiedetyissä ruoissa kuten hedelmissä, marjoissa ja teessä. Flavonoideihin liitetyt terveysvaikutukset perustuvat todennäköisesti niiden kykyyn vähentää vapaiden happiradikaalien haitallisia vaikutuksia kehossa. Kauppojen tavallisissa suklaissa flavonoideja on yleensä vähänlaisesti, koska suuri osa niistä tuhoutuu, kun kaakaosta jalostetaan makeampaa.

UutispalveluDuodecim
(Journal of Hypertension 2016;34:1298–1308)
http://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2016/07000/Flavanol_rich_chocolate_acutely_improves_arterial.11.aspx