Hengitysilman pienhiukkaset yhteydessä myös glukoosi- ja kolesterolitasoihin

Uutispalvelu Duodecim
23.6.2016
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Pitkäaikainen altistuminen hengitysilman suurille pienhiukkaspitoisuuksille saattaa nostaa veren glukoositasoja ja aiheuttaa kolesteroliongelmia. Tämä havaitaan varsinkin diabetesta jo valmiiksi sairastavilla, havainnot tehneet israelilaistutkijat kirjoittavat.

Huono glukoositasapaino ja kolesteroliongelmat ovat tunnettuja sydänsairauksien riskitekijöitä, joten nyt saadut tulokset saattavat osaltaan selittää, miksi ilmansaasteet altistavat sydän- ja verisuonitaudeille.

Tutkimus perustuu 73 000 eteläisraelilaisen aikuisen kymmenvuotiseen seurantaan, jonka aikana heiltä otettiin yhteensä yli 600 000 verinäytettä. Asuinalueiden pienhiukkaspitoisuudet mitattiin tarkasti satelliittipohjaisella menetelmällä.

Tulokset osoittivat PM10-hiukkasten ja niitä pienempien PM2,5-pienhiukkasten suurten pitoisuuksien liittyvän suurempiin terveyshaittoihin, mutta vain kun altistuminen oli pitkäaikaista.

Tällöin suuret pitoisuudet hengitysilmassa liittyivät veren glukoositasojen nousuun, haitallisen LDL-kolesterolin ja triglyseridipitoisuuden suurentumiseen sekä hyvän HDL-kolesterolin vähentymiseen. Yhteydet olivat voimakkaimmat diabetesta sairastavilla, mutta heikkenivät jonkin verran, jos potilas käytti diabeteslääkkeitä.

Havainnot lisäävät tietämystä ilmansaasteiden ja pienhiukkasten terveyshaitoista, mutta silti moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin. Tämän vuoksi niitä kannattaa tulkita varoen. Aiemmissa tutkimuksissa ilmansaasteet on kuitenkin yhdistetty myös hengityssairauksiin, sydäntauteihin ja aivoverenkierron häiriöihin.

Suomessa suurin osa pienhiukkasista tulee tuulten mukana ulkomailta, mutta myös autoliikenne sekä paikallisesti puun polttaminen ovat pienhiukkasten lähteitä.

UutispalveluDuodecim
(Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2016;101:2460 – 2467)
http://press.endocrine.org/doi/10.1210/jc.2016-1378