Tuloerot selittävät diabeetikoiden kuolleisuutta

Uutispalvelu Duodecim
14.7.2016
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Pienituloiset ja vähänkoulutetut diabeetikot kuolevat varakkaampia nuorempina, vaikka heillä kaikilla olisi yhtä hyvät hoidot ja palvelut saatavilla, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin Jama Internal Medicine -lehdessä.

Tutkimus kattoi 220 000 tyypin 2 diabetesta sairastavan ruotsalaisen rekisteritiedot, ja niiden perusteella alhainen sosioekonominen asema ennusti noin kaksi kertaa suurempaa riskiä menehtyä sydän- ja verisuonioireisiin, diabetekseen liittyviin sairauksiin ja muihin syihin seurannan aikana. Myös syöpäkuolleisuus oli heillä suurempaa, mutta yhteys ei ollut yhtä voimakas.

Myös siviilisääty vaikutti potilaiden kuolleisuuteen. Naimisissa olevien diabeetikkomiesten kuolleisuus oli seurannan aikana noin kolmanneksen alhaisempaa kuin sinkkumiesten. Myös maahanmuuttajien kuolleisuus oli alhaisempaa kuin kantaväestön.

Havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmä on maailman tasa-arvoisimpia ja kattavimpia, ja silti taloudelliset ja sosiaaliset erot vaikuttavat diabetespotilaiden ennusteeseen.

Suomessa köyhimpään viidennekseen kuuluvat miehet kuolevat noin 12 vuotta nuorempina ja naiset 7 vuotta nuorempina kuin varakkaimmat. Erot johtuvat elintavoista, mutta myös laajemmin elinoloista, koulutuksesta, työoloista ja monista muista hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista seikoista. Suomessa varakkaat mm. käyttävät terveydenhuollon palveluita pienituloisia enemmän, vaikka ovat yleensä heitä terveempiä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA Internal Medicine 2016;DOI:10.1001/jamainternmed.2016.2940)
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2530287