Nuorena syöpään sairastuneet myös suurentuneessa sydänperäisten kuolemien vaarassa

Uutiset
2.1.2017
Uutispalvelu Duodecim
uutispalvelu duodecim

Alle kaksikymmenvuotiaana syöpään sairastuneet voivat saamiensa hoitojen takia olla myöhemmin elämässä alttiita sydän- ja verisuonitaudeille. He myös menehtyvät sydänsairauksiin tavallista todennäköisemmin, tuore brittitutkimus vahvistaa.

Circulation-lehden julkaisemat tulokset perustuvat suurimpaan tähän mennessä tehtyyn nuorten syöpäpotilaiden sydänkuolleisuutta selvittäneeseen tutkimukseen. Aineisto koostui yli 200 000 syöpään 15–39-vuotiaana sairastuneen, mutta siitä selvinneen terveystiedoista. Potilaat olivat sairastuneet vuosina 1971–2008 ja heitä seurattiin vuoteen 2014. Seurannan aikana runsaat 2 000 potilasta menehtyi sydän- ja verisuonitauteihin.

Syöpään 15–19-vuotiaana sairastuneiden riski menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin seurannan aikana oli neljä kertaa suurempi kuin samanikäisten terveiden riski, tulokset osoittivat. Myös tätä vanhempana sairastuneiden kuolleisuus oli suurentunutta, mutta yhteys ei ollut yhtä selvä ja voimakas.

Eri syöpätyypeistä varsinkin Hodgkinin lymfoomaan tai akuuttiin myelooiseen leukemiaan sairastuneiden sydänperäinen kuolleisuus oli suurta.

Syöpäpotilaiden suurentunut sydänperäinen kuolleisuus selittyy sädehoidolla ja muilla syöpähoidoilla, jotka tiedetään haitallisiksi sydämelle ja verisuonistolle. Sädehoito ja säteily ovat iskeemisten sydänsairauksien riskitekijöitä, ja noin 75 prosenttia Hodgkinin ja non-Hodgkin-lymfoomiin tai rintasyöpään sairastuneiden sydänperäisistä kuolemista johtui iskeemisistä sydänsairauksista.

Lapsuudessa tai nuoruudessa syöpään sairastuneiden on tiedetty olevan alttiita sydän- ja verisuonitaudeille, mutta nyt julkaistut tulokset ovat merkittävä lisätodiste siitä. Tulosten perusteella lääkärien ja vanhempien olisikin hyvä kiinnittää erityistä huomiota näiden lasten ja nuorten elintapoihin, jotta sydänriskejä saataisiin pienennettyä.

Uutispalvelu Duodecim
(Circulation 2016;134:1519–1531)
http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022514