Iäkkäiden äitien lapset kielellisesti kyvykkäitä

Uutiset
9.8.2017
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Iäkkäille äideille syntyvien on ajateltu olevan mm. kielellisiltä kyvyiltään ja kognitiivisilta taidoiltaan heikommassa asemassa kuin nuorille äideille syntyvien, mutta tuoreen brittitutkimuksen mukaan tilanne saattaa nykyään olla jopa päinvastoin. Muutos johtuu pitkälti siitä, että iäkkäät äidit ovat nykyään sosiaalisesti ja taloudellisesti paremmassa asemassa kuin aiempina vuosikymmeninä.

Brittien tutkimus julkaistiin International Journal of Epidemiologyssa, ja siinä verrattiin kolmen tutkimuksen aineistoja ja tuloksia. Yksi tutkimuksista oli tehty 50-luvulla, toinen 70-luvulla ja uusin vuosina 2000 - 2002. Lasten kielellisiä ja muita kognitiivisia kykyjä oli arvioitu heidän ollessa 10 - 11-vuotiaita.

50- ja 70-luvuilla iäkkäiden äitien lapset pärjäsivät testeissä muita lapsia heikommin, tulokset osoittivat, mutta 2000-luvulla yhteys oli vaihtunut toisen suuntaiseksi. Tuolloin iäkkäille eli lähemmäs 40-vuotiaille äideille syntyneet alkoivat pärjätä testeissä jopa hieman paremmin kuin ikätoverit, joiden äidit olivat olleet 25 - 29-vuotiaita synnyttäessään.

Tutkijoiden mukaan tulokset selittyvät sillä, että iäkkäät synnyttäjät ovat nykyään hyvin erilaisia kuin 50-luvulla. 50-luvulla äidin korkea ikä merkitsi yleensä myös suurta lapsilukua ja pieniä tuloja. 2000-luvulla iäkkäät synnyttäjät ovat puolestaan hyvätuloisia ja koulutettuja, mikä antaa myös lapsen kehitykselle paremmat edellytykset.

Suomessa ja muissa länsimaissa lasten tekoa lykätään nykyään selvästi myöhemmäksi kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Suomessa ensisynnyttäjien keski-ikä on 29 vuotta ja joka viides synnyttäjä on yli 35-vuotias.

Uutispalvelu Duodecim

(International Journal of Epidemiology 2017;DOI:10.1093/ije/dyw354)

https://dx.doi.org/10.1093/ije/dyw354