Potilaat tyytyväisiä intensiiviseen verenpainehoitoon

Uutiset
5.9.2017
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Verenpainetautia potevat hyötyvät intensiivisestä verenpaineen lääkehoidosta, mutta samalla myös erilaiset haittavaikutukset lisääntyvät. Tästä huolimatta potilaat ovat hoitoon yhtä tyytyväisiä kuin tavanomaista hoitoa saavat.

New England Journal of Medicinessä julkaistut tulokset perustuvat 9 400 potilaan verenpainetutkimukseen. Aiemmin julkaistussa raportissa sama aineisto osoitti intensiivisen verenpainehoidon pienentävän potilaiden riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin enemmän kuin tavanomaisen hoidon. Potilaat eivät sairastaneet diabetesta.

Nyt julkaistussa analyysissa keskityttiin potilaiden omiin arvioihin terveydestään ja oireistaan kolmen vuoden seurannan aikana. Potilaiden arviot olivat pitkälti samanlaisia kummassakin hoitoryhmässä ja kummatkin ryhmät olivat myös tyytyväisiä hoitoihinsa ja noudattivat niitä yhtä hyvin. Nyt julkaistussa analyysissa keskityttiin potilaiden omiin arvioihin terveydestään ja oireistaan kolmen vuoden seurannan aikana. Potilaiden arviot olivat pitkälti samanlaisia kummassakin hoitoryhmässä ja kummatkin ryhmät olivat myös tyytyväisiä hoitoihinsa ja noudattivat niitä yhtä hyvin.

Intensiivisen hoidon tavoite oli tässä tutkimuksessa laskea potilaiden systolinen verenpaine alle 120 mmHg:n, kun tavanomaisessa hoidossa tavoitteena oli alle 140 mmHg. Käytännössä intensiivinen hoito tarkoittaa useampia samanaikaisia verenpainelääkityksiä.

Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti suurimpia terveysongelmia, ja se aiheuttaa vuosittain yli 9 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Suomessa verenpaine on liian korkea noin 2 miljoonalla aikuisella.

Uutispalvelu Duodecim

(New England Journal of Medicine 2017;DOI:10.1056/NEJMoa1611179)

https://doi.org/10.1056/NEJMoa1611179