Vivaldi edistää luovaa ajattelua

Uutiset
14.9.2017
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Iloinen ja reipas musiikki voi edistää luovaa ajattelua ja ideointia, tuore tutkimus osoittaa. Vaikutus havaittiin hiljaisuuteen verrattuna.

Musiikin vaikutuksia ajatteluun on tutkittu aiemminkin, mutta luovaa ajattelua tarkastelevia musiikkitutkimuksia on tehty vähänlaisesti. Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin, miten erityyppinen klassinen musiikki vaikutti 155 koehenkilön menestykseen luovaa ajattelua mittaavissa testeissä. Testimusiikit olivat tunnelmaltaan iloisia, rauhallisia, surullisia tai levottomia. Luovuustestissä koehenkilöitä pyydettiin keksimään mahdollisimman monta käyttötapaa tiilille.

Tulosten perusteella luovimmat ja tuoreimmat vastaukset tulivat koehenkilöiltä, jotka kuuntelivat testin aikana Vivaldin Neljän vuodenajan Kevät-konserton ensimmäistä osaa, joka on tunnelmaltaan iloinen ja reipas. Tämä havaittiin verrattuna hiljaisuudessa työskennelleisiin. Musiikki ei vaikuttanut siihen, miten hyvin koehenkilöt löysivät parhaita mahdollisia ratkaisuja ja ideoita tiettyihin käyttötarkoituksiin toisessa testissä.

Tutkijat pitävät tuloksiaan kiinnostavana osoituksena musiikin mahdollisuuksista luovan työskentelyn ja ideoinnin apuvälineenä. Seuraavaksi olisi hyvä selvittää, mistä ilmiö tarkalleen johtuu ja minkälaisilla eri musiikkityyleillä sen voi saada aikaan.

Tutkimus julkaistiin PLoS ONE -tiedelehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(PLoS ONE 2017;12;e0182210)

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182210