Yli 65-vuotiaat entistä terveempiä mutta terveyserot kasvaneet

Uutiset
19.9.2017
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Yli 65-vuotiaat yhdysvaltalaiset ovat entistä hyväkuntoisempia ja terveempiä, mutta hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti. Terveys on yhä enemmän kiinni tulotasosta ja koulutuksesta, tuoreet tulokset osoittavat. Kehitys on ollut samanlainen myös Suomessa. Tulokset perustuvat 55 000 yhdysvaltalaisen rekisteritietoihin vuosilta 2000–2014.

Aineiston analyysi osoitti terveiden ja hyvinvoivien yli 65-vuotiaiden määrän kasvaneen 14 prosenttia tarkastelujakson aikana, mutta kehitys koski lähinnä varakkaita ja koulutettuja.

Terveimpiä olivat varakkaat, korkeasti koulutetut ja valkoihoiset. Heistä 50–60 prosenttia piti terveydentilaansa hyvänä tai erinomaisena, kun muihin etnisiin ryhmiin kuuluvista, pienituloisista ja vähän koulutetuista samoin koki vain 30–40 prosenttia.

Terveyseroja oli jo tarkastelujakson alussa vuonna 2000, mutta seuraavien 14 vuoden aikana erot kasvoivat entisestään. Varakkaiden ja koulutettujen terveys parani, mutta muiden tilanne pysyi ennallaan.

Tutkijat pitävät tuloksiaan huolestuttavina varsinkin, kun Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden väestö on vanhentunut ja entistä suurempi osa väestöstä on yli 65-vuotiaita.

Suomessa köyhimpään viidennekseen kuuluvat miehet kuolevat noin 12 vuotta nuorempina ja naiset 7 vuotta nuorempina kuin varakkaimmat. Erot johtuvat elintavoista, mutta myös laajemmin elinoloista, koulutuksesta, työoloista ja monista muista hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista seikoista.

Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Internal Medicine DOI:10.1001/jamainternmed.2017.4357)

http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2653447