Aikainen ulosteensiirto pienentää Clostridium difficile -infektion saaneiden kuolleisuutta

Uutiset
20.3.2018
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Ulosteensiirtoa käytetään uusiutuvan Clostridium difficile -infektion ja sen aiheuttaman ripulin hoidossa, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella hoito kannattaisi aloittaa mahdollisimman aikaisin. Aikainen hoito todennäköisesti pienentäisi pahaoireisten potilaiden kuolleisuutta, tulokset osoittavat.

Tutkimukseen osallistui 111 Clostridium difficile -infektiopotilasta, joista puolet satunnaistettiin ulosteensiirtoon ja puolet toimi verrokkeina.

Kolmen kuukauden seurannan aikana potilaan riski menehtyä oli selvästi pienempi, jos hän oli saanut ulosteensiirron, tulokset osoittivat. Tutkijat laskivat hoidon estäneen yhden kuoleman jokaista kahta hoidettua kohden.

Suotuisat kuolleisuusvaikutukset havaittiin vain potilailla, joiden infektio ja ripuli olivat pahoja ja vakavaoireisia, lievempien tapausten kuolleisuuteen ulosteensiirto ei vaikuttanut, tutkijat kirjoittavat.

Ulosteensiirtoja on käytetty Clostridium difficile -infektion hoidossa myös Suomessa, ja hoitotulokset ovat olleet erittäin hyviä. Yleensä siirre saadaan lähiomaiselta. Ulosteensiirtoja on kokeiltu myös muiden sairauksien hoidossa.

Uutispalvelu Duodecim

(Clinical Infectious Diseases 2018;66:645–650)

http://doi.org/10.1093/cid/cix762