Pitkillä äideillä vähemmän raskausmyrkytyksiä eli pre-eklampsiaa

Uutiset
22.3.2018
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Äidin pituudella saattaa olla vaikutusta siihen, miten todennäköisesti hänelle kehittyy pre-eklampsia eli raskausmyrkytys raskauden aikana. Norjalaisaineistoon perustuvat havainnot vahvistavat aiempaa tutkimusnäyttöä.

Tulokset julkaistiin Hypertension-lehdessä, ja niiden perusteella yli 172-senttimetristen äitien sairastumisriski on neljänneksen pienempi kuin alle 164-senttimetristen.

Äidin pituus on aiemminkin yhdistetty pre-eklampsiariskiin, mutta tutkimuksista on ollut vaikea päätellä, johtuuko yhteys pituudesta vai elintavoista ja elinoloista, jotka vaikuttavat äidin pituuteen. Varakkaat ja hyvää ravintoa saavat kasvavat pitemmiksi, joten tämä voi osaltaan selittää ilmiötä. Pitkät ihmiset ovat myös keskimäärin korkeammin koulutettuja ja paremmissa töissä, tutkimuksista tiedetään.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa asiaa pyrittiin selventämään huomioimalla lapsen isän pituus. Isän pituuden ajateltiin viittaavan vanhempien yhteiseen korkeaan sosioekonomiseen asemaan. Jos isän pituus olisi yhteydessä pre-eklampsiariskiin, myös äitiä koskeva yhteys selittyisi mahdollisesti perheen asemalla. Tällaista yhteyttä ei kuitenkaan löytynyt, mikä tutkijoiden mielestä vahvistaa näyttöä äidin pituuden merkityksestä.

Tutkimus julkaistiin Hypertension-lehdessä, ja se perustuu hieman alle 100 000 vuosina 1999–2008 synnyttäneen äidin ja heidän puolisoidensa terveystietoihin.

Pre-eklampsia tarkoittaa raskaudenaikaista verenpaineen nousua ja valkuaisen erittymistä virtsaan. Tapauksia todetaan Suomessa noin kolmella prosentilla eli vuosittain noin 1 800:lla raskaana olevista naisista. Pre-eklampsia voi aiheuttaa istukan vajaatoimintaa, sikiön kasvun hidastumaa, hapen puutetta ja jopa sikiökuolemia.

Uutispalvelu Duodecim

(Hypertension 2018;DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10477)

https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10477