Aivotärähdys mahdollisesti yhteydessä dementiariskiin

Uutiset
4.6.2018
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Aivotärähdykset saattavat tuoreen tutkimuksen mukaan suurentaa riskiä sairastua dementiaan myöhemmin elämässä. Aivotärähdykset ovat lieviä aivovammoja, ja aivovammat on aiemminkin yhdistetty dementiariskiin. Tulokset julkaistiin JAMA Neurology -lehdessä.

Tutkimukseen osallistui 180 000 yhdysvaltalaista, keskimäärin 50-vuotiasta aivovamman saanutta sotaveteraania sekä yhtä monta tervettä verrokkia.

Keskimäärin nelivuotisen seurannan aikana dementiaan sairastui hieman alle kolme prosenttia terveistä, mutta kuusi prosenttia aivovamman saaneista. Kun analyysissa huomioitiin monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia taustamuuttujia, aivotärähdykset eli lievät aivovammat liittyivät noin 2,5-kertaiseen ja vakavat aivovammat 4-kertaiseen sairastumisriskiin. Yhteydet havaittiin riippumatta siitä olivatko potilaat menettäneet tajuntansa vammautuessaan.

Viime aikoina aivovammojen ja dementian yhteydestä on saatu lisää näyttöä useammassakin tutkimuksessa. Tanskalaistutkijat havaitsivat hiljattain dementiariskin suureksi varsinkin vammautumista seuraavan puolen vuoden aikana. Ruotsalaistutkimuksessa riskin havaittiin pienenevän vähitellen, mutta osalla potilaista dementiariski näkyi vielä 30 vuotta myöhemminkin.

Aivovammat ovat maailmanlaajuisesti merkittävä terveysongelma ja WHO:n mukaan niiden aiheuttamat kuolemat ja pitkäaikaissairaudet tulevat todennäköisesti yleistymään seuraavan vuosikymmenen kuluessa. Eriasteisia muistisairauksia potee arviolta 50 miljoonaa ihmistä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Neurology 2018;DOI:10.1001/jamaneurol.2018.0815)

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2679879