Statiinit ehkäisevät sädehoitopotilaiden aivoverenkiertohäiriöitä

Uutiset
4.7.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Syövän sädehoidot suurentavat haittavaikutuksena sydän- ja verisuonitautien riskiä, mutta riskejä voi todennäköisesti pienentää statiinilääkityksellä. Tuoreen tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että statiinit pienentävät ainakin vaaraa sairastua aivoverenkiertohäiriöihin.

Syöpähoitojen tehostumisen myötä entistä useammat potilaat elävät riittävän pitkään, jotta heille ehtii ilmaantua sädehoitoon liittyviä haittavaikutuksia. Vaikka sädehoito pyritään kohdentamaan tarkasti vain syöpäkasvaimeen, varsinkin pään, rintakehän ja niskan alueen hoidoissa säteily saattaa vahingoittaa myös valtimoita.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa statiinien vaikutuksia tutkittiin seuraamalla 5 700 potilasta, jotka olivat olleet pään, rintakehän tai niskan alueen sädehoidoissa vuosina 2000–2011. Statiinilääkityksellä oli 4 200 potilasta.

Tulosten perusteella statiinilääkityksellä olleiden riski sairastua tai menehtyä aivoverenkiertohäiriöön oli noin kolmanneksen pienempi kuin muiden potilaiden. Tämä havaittiin senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia taustamuuttujia, kuten ikä ja aiemmat sairaudet.

Statiinien teho sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa, joten havainnot ovat uskottavia. Ne olisi silti hyvä varmistaa laadukkaissa lisätutkimuksissa, tutkijat kirjoittavat. Statiinit ehkäisevät sairastumisia vähentämällä haitallista LDL-kolesterolia, minkä lisäksi niillä on tulehdusta hillitseviä vaikutuksia.

Suomessa vuosittain noin 14 000 henkilöä sairastuu aivoverenkiertohäiriöön. Näistä 75 prosenttia on aivoinfarkteja. Joka neljäs potilas sairastuu työikäisenä.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of the American Heart Association 2019;DOI:10.1161/JAHA.117.005996)

https://doi.org/10.1161/JAHA.117.005996