Lyhytkin liikuntaohjelma voi saada aikaan pitkäaikaisia terveyshyötyjä

Uutiset
4.7.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Jo muutaman kuukauden mittaisella kävelyohjelmalla voi saada pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimuksen perusteella ainakin sydänriskit pienenevät ja luunmurtumat vähenevät.

Tulokset perustuvat kahden aikaisemman tutkimuksen aineistoihin, jotka koostuvat yhteensä 1 300:n 45–75-vuotiaan nelivuotisista seurantatiedoista. Kolmen kuukauden mittaisissa tutkimuksissa osallistujia ohjattiin lisäämään kävelyä askelmittareiden ja opastuksen avulla.

Kävelyohjelmien ansiosta osallistujat onnistuivat lisäämään liikkumista ja muutos näkyi vielä 3–4 vuotta myöhemmin. Keskimäärin he lisäsivät liikuntaa noin puoli tuntia viikossa.

Verrattuna osallistujiin, jotka oli satunnaistettu verrokkiryhmään, liikuntaryhmäläiset sairastuivat sydän- ja verisuonitauteihin ja saivat luunmurtumia selvästi harvemmin, tulokset osoittivat. Tutkijat arvioivat, että jokaista 60 kävelyryhmään osallistunutta kohden estyi yksi sydän- ja verisuonitautioire ja jokaista 28 osallistujaa kohden yksi luunmurtuma.

Tulokset ovat tervetulleita, sillä lyhyiden liikuntaohjelmien pitkäaikaisista terveysvaikutuksista on ollut vähänlaisesti tutkimusnäyttöä. Tutkimus julkaistiin PLOS Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(PLOS Medicine2019;DOI:10.1371/journal.pmed.1002836)

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002836