Tupakointi saattaa todella ehkäistä Parkinsonin tautia

Uutiset
31.7.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Tupakointi on yhdistetty pienentyneeseen Parkinsonin taudin riskiin monissa tutkimuksissa, mutta yhteyden on silti epäilty johtuvan jostain muusta kuin tupakasta. Nyt julkaistu tutkimus kuitenkin viittaa vahvasti siihen, että yhteys johtuu nimenomaan tupakasta tai jostain sen ainesosasta.

International Journal of Epidemiology -lehdessä raportoidut tulokset perustuvat 220 000 henkilön terveystietoihin kahdeksasta eri maasta. Osallistujista 715 sairastui Parkinsonin tautiin.

Tulosten perusteella tupakointiin liitetty suojavaikutus oli sitä voimakkaampi mitä pitempään ja enemmän henkilö oli tupakoinut. Yhteys havaittiin myös tupakoinnin lopettaneilla sekä pelkästään passiivisesti tupakansavulle altistuneilla. Tupakointiin liitetty sairastumisriskin pienentyminen myös pysyi samana vuosien varrella.

Yhdessä tutkimuksen havainnot viittaavat siihen, että tupakka tai jokin sen ainesosa hyvin todennäköisesti pienentää riskiä sairastua Parkinsonin tautiin eikä esimerkiksi vain lykkää sairastumisia. Koska yhteys havaitaan myös entisillä tupakoitsijoilla sekä vain passiiviselle tupakoinnille altistuneilla, yhteys ei todennäköisesti selity myöskään tupakoitsijoiden ja savuttomien persoonallisuuden ja käyttäytymisen eroilla.

Tutkijat korostavat, ettei kenenkään tulisi aloittaa tai jatkaa tupakointia, jotta he säästyisivät Parkinsonin taudilta. Tupakoinnin lukuisat terveyshaitat ovat huomattavasti suurempia kuin siitä mahdollisesti koituva hyöty. Tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että tupakan ainesosia tutkimalla voidaan mahdollisesti löytää keinoja paremmin hoitaa ja mahdollisesti ehkäistä Parkinsonin tautia.

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä liikehäiriösairaus, johon liittyy vapinan, liikkumisen hidastumisen ja lihasjäykkyyden lisäksi lukuisia muitakin oireita. Sairaus alkaa 50–70 vuoden iässä, ja noin prosentti yli 60-vuotiaista sairastaa Parkinsonin tautia. Tautiin ei ole parantavaa hoitoa.

Uutispalvelu Duodecim

(International Journal of Epidemiology 2019;DOI:10.1093/ije/dyy230)

https://doi.org/10.1093/ije/dyy230