Huono kuulo yhteydessä dementiariskiin

Uutiset
7.8.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Huonokuuloisuus voi tuoreen taiwanilaistutkimuksen mukaan olla merkki suurentuneesta dementian vaarasta. Riski havaitaan varsinkin 45–64-vuotiailla, tulokset osoittavat. Taiwanilaisten havainnot vahvistavat viime vuosina kertynyttä tutkimusnäyttöä huonokuuloisuuden ja dementian yhteyksistä.

Tulosten perusteella huonokuuloisten riski sairastua dementiaan seurannan aikana oli noin 17 prosenttia suurempi kuin samanikäisten hyväkuuloisten. Yhteydet olivat kuitenkin voimakkaampia potilailla, jotka olivat 45–64-vuotiaita seurannan alkaessa. Heillä huonokuuloisuus liittyi 40 prosenttia suurempaan sairastumisriskiin.

Vielä ei ole selvää, mistä yhteys tarkalleen johtuu, mutta mahdollisia selityksiä on useita. On esimerkiksi mahdollista, että huonokuuloisuus haittaa sosiaalista elämää ja vähentää ihmiskontakteja ja harrastuksia, joiden tiedetään ylläpitävän muistia ja ajatustoimintoja. On myös mahdollista, että kuulon heikkeneminen ja dementian kehittyminen ovat osa samaa prosessia. Aiemmissa tutkimuksissa huonokuuloisuuteen liittyvä dementiariski on pienentynyt, kun potilaat ovat saaneet kuulolaitteen.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2019;DOI:10.1001/jamanetworkopen.2019.8112)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.8112