Kävelyn muutokset viittaavat Parkinsonin tautiin jo vuosia ennen diagnoosia

Uutiset
30.8.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Parkinsonin tautia edeltää vaihe, jolloin sairaus on alkanut kehittyä, mutta ei vielä aiheuta oireita, joiden perusteella sairaus diagnosoidaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämän kehittymisvaiheen voisi mahdollisesti tunnistaa potilaan kävelystä ja siinä tapahtuvista muutoksista jo neljä vuotta ennen oireiden havaitsemista.

Tutkimus julkaistiin Annals of Neurology -lehdessä, ja siihen osallistui 700 keskimäärin 63-vuotiasta. Heistä 16:lla todettiin Parkinsonin tauti keskimäärin 4,5 vuotta tutkimuksen alkamisesta.

Tulosten mukaan Parkinsonin tauti näyttäisi kehittyvän varsinkin potilaille, joiden tulokset kävelytesteissä ovat asymmetrisiä eli heidän oikea ja vasen jalkansa eivät toimi samalla lailla.

Havainnot ovat tervetulleita, sillä ne voivat auttaa tunnistamaan kehittymässä olevia Parkinsonin tauteja, mikä voi tulevaisuudessa mahdollistaa hoitojen aloittamisen varhain. Tällä hetkellä Parkinsonin tautiin ei ole parantavaa hoitoa.

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä liikehäiriösairaus, johon liittyy vapinan, liikkumisen hidastumisen ja lihasjäykkyyden lisäksi lukuisia muitakin oireita. Sairaus alkaa 50–70 vuoden iässä, ja noin prosentti yli 60-vuotiaista sairastaa Parkinsonin tautia.

Uutispalvelu Duodecim

(Annals of Neurology 2019;DOI:10.1002/ana.25548)

https://doi.org/10.1002/ana.25548