Paljon liikkuvat pienemmässä nivelreuman vaarassa

Uutiset
16.9.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Vapaa-ajallaan paljon liikuntaa harrastavat näyttäisivät säästyvän nivelreumalta muita todennäköisemmin. Riskin pienentyminen havaitaan henkilöillä, jotka harrastavat liikuntaa vähintään tunnin päivässä.

Arthritis & Rheumatology -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat runsaan 13 000 naisen seurantatietoihin, jotka kerättiin vuosina 1989–2015. Tuona aikana 500 naista sairastui nivelreumaan. Liikunnan määrää arvioitiin 2–8 vuotta ennen sairastumista, jotta alkamassa olevan nivelreuman vaikutukset fyysiseen aktiivisuuteen saatiin suljettua pois.

Analyysin perusteella naiset, jotka harrastivat liikuntaa yli seitsemän tuntia viikoittain, sairastuivat noin kolmanneksen epätodennäköisemmin kuin naiset, jotka liikkuivat alle tunnin viikossa. Myös vähäisempi liikunta liittyi pienentyneeseen sairastumisriskiin, mutta yhteydet eivät olleet selviä ja saattoivat selittyä myös muilla seikoilla.

Yhteydet havaittiin riippumatta naisten painoindeksistä, tupakoinnista ja ruokavaliosta, mutta on silti mahdollista, että liikunnan lisäksi muutkin tekijät ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Paljon liikuntaa harrastavat elävät usein muutenkin terveellisesti, mikä mahdollisesti selittää tuloksia.

Nivelreumaan sairastuu vuosittain 40 aikuista sadastatuhannesta. Useimmiten oireet alkavat vähitellen esimerkiksi nivelten aamujäykkyytenä, arkuutena ja turvotuksena. Niveloireiden ja kipujen lisäksi nivelreuma voi aiheuttaa mm. väsymystä, ruokahaluttomuutta ja lämpöilyä. Kaksi kolmasosaa sairastuneista on Suomessa alle 65-vuotiaita.

Uutispalvelu Duodecim

(Arthritis & Rheumatology 2019;71:1460–1471)

https://doi.org/10.1002/art.40899