D-vitamiinilisät eivät paranna iäkkään masennusta tai toimintakykyä

Uutiset
22.11.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

D-vitamiinilisät eivät tuoreen tutkimuksen mukaan lievitä iäkkäiden masennusoireita edes silloin, kun potilaalla on D-vitamiinin puutos. Myöskään fyysinen kunto tai toimintakyky eivät parane D-vitamiinin avulla, tulokset osoittavat.

Hollantilaistutkijoiden tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä, ja se perustuu 155:n 60–80-vuotiaan masennuspotilaan vuoden mittaiseen seurantaan. Seurannan alussa puolet potilaista satunnaistettiin saamaan päivittäin 1 200 IU:ta (30 mikrogrammaa) D3-vitamiinia ja loput lumevalmistetta. Kaikkien osallistujien D-vitamiinitasot olivat matalia.

D-vitamiinilisiä saaneiden D-vitamiinitasot nousivat selvästi tutkimuksen aikana, mutta tämä ei vaikuttanut lainkaan potilaiden masennusoireisiin, toimintakykyyn tai fyysiseen kuntoon. Lisiä saaneiden veren D-vitamiinipitoisuudet olivat seurannan loppuessa 85 nmol/l, kun verrokkiryhmän pitoisuudet pysyivät tasolla 43 nmol/l. D-vitamiinin puutoksena pidetään alle 50 nmol/l:n pitoisuutta.

Hollantilaisten tulokset vahvistavat näyttöä, jonka mukaan D-vitamiinilisistä ei ole apua masennuksen hoidossa eikä ehkäisyssä. Aiemmissa tutkimuksissa tehottomuuden on arvioitu johtuvan siitä, etteivät vitamiinilisät auta kuin potilaita, joilla on selvä D-vitamiinin puutos. Nyt julkaistut tulokset kuitenkin viittaavat siihen, ettei hyötyjä ole todennäköisesti silloinkaan.

D-vitamiinia syntyy iholla auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta, mutta sitä saa myös ruoasta kuten kalasta sekä vitaminoiduista margariineista ja maitotuotteista. D-vitamiinin puutos voi aiheuttaa mm. luiden haurastumista.

Suomalaiset saavat liian vähän D-vitamiinia etenkin syys- ja talvisaikaan, ja tämän vuoksi D-vitamiinilisät ovat monille tarpeen. D-vitamiinin suositeltava kokonaissaanti Suomessa on yli 75-vuotiailla 20 mikrogrammaa vuorokaudessa ja muilla 10 mikrogrammaa.

Uutispalvelu Duodecim

(American Journal of Clinical Nutrition 2019;110:1119–1130)

https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz141