Lisää näyttöä lihapainotteisen ruokavalion sydänriskeistä

Uutiset
5.2.2020
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Lihaa säännöllisesti syövät sairastuvat sydän- ja verisuonitauteihin muita todennäköisemmin, yhdysvaltalaistutkimus vahvistaa. Vaikutus havaitaan osin myös eliniässä, mutta riskit eivät ole kovin suuria.

Tulosten perusteella riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin suureni 3–7 prosenttia jokaista kahta viikoittaista liha-annosta kohden. Yhteys koski teollisesti prosessoituja lihatuotteita, prosessoimatonta lihaa sekä kanaa, ja se nähtiin keskimäärin 19 vuoden seurannassa.

Käytännössä muutamaan viikoittaiseen liha-annokseen liitetyt riskit olivat pienehköjä, mutta ne suurentuvat, jos lihaa syö paljon ja säännöllisesti.

Yhteydet havaittiin myös analyysissa, jossa tarkasteltiin osallistujien riskiä menehtyä seurannan aikana. Riski oli suurempi lihaa ja prosessoitua lihaa syövillä, mutta ei kanaa nauttivilla. Kala ei tässä tutkimuksessa vaikuttanut sairastumisiin tai kuolleisuuteen.

Punaisen lihan ja varsinkin prosessoitujen lihatuotteiden terveyshaitat on nähty tutkimuksissa aiemminkin, mutta tutkimusten menetelmällisten erojen vuoksi tuloksia on usein vaikea verrata. Nytkin saadut tulokset kannattaa tulkita maltilla. Tutkimuksessa huomioitiin monia taustamuuttujia, mutta ruokavalion lisäksi muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa havaittuihin yhteyksiin. Yksi tällainen seikka on ruoan valmistustapa. Paistettu ja etenkin uppopaistettu ruoka on epäterveellisempää kuin muilla keinoin kypsennetty, mikä saattaa selittää myös kanaan nyt liitetyt sydänriskit.

Tulokset perustuvat kuuden aikaisemman tutkimuksen ja 30 000 keskimäärin 54-vuotiaan terveystietoihin. Osallistujia seurattiin keskimäärin 19 vuotta ja pisimmillään 30 vuotta. Seurannan aikana 7 000 osallistujaa sairastui sydän- ja verisuonitautiin ja 8 900 menehtyi.

Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Internal Medicine 2020;DOI:10.1001/jamainternmed.2019.6969)

https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.6969