Uusi antibiootti löydettiin tekoälyllä

Uutiset
21.2.2020
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Tutkijat ovat löytäneet lupaavan uuden antibiootin, joka tehoaa myös vastustuskyvyn nykyisille antibiooteille kehittäneisiin bakteereihin. Antibiootti löytyi tekoälyn avulla.

Cell-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat kuvaavat, miten tekoäly opetettiin tunnistamaan molekyylejä, jotka tehoavat E. coli -bakteereja vastaan mekanismeilla, joita nykyiset antibiootit eivät käytä.

Kun tekoäly oli opetettu tunnistamaan halutunlaisia molekyylejä, se laitettiin seulomaan yli 6 000 yhdisteen tietokantaa, mistä se löysi molekyylin, joka todennäköisesti tappaisi bakteereja uudella mekanismilla. Käyttämällä toista koneoppimismallia tutkijat osoittivat molekyylin myös olevan todennäköisesti turvallinen ihmisille.

Molekyyli nimettiin halisiiniksi, ja laboratorio-oloissa se onnistui tappamaan muun muassa Clostridium difficile-, Acinetobacter baumannii ja Mycobacterium tuberculosis -bakteereja, jotka ovat vastustuskykyisiä nykyisille antibiooteille. Halisiinia testattiin myös hiirillä, joilla oli A. baumannii -infektio, ja näissäkin kokeissa se osoittautui tehokkaaksi.

Molekyylin nimi on viittaus HAL-9000-tekoälytietokoneeseen Stanley Kubrickin elokuvassa 2001: Avaruusseikkailu. Elokuva perustuu Arthur C. Clarken kirjaan.

Alustavien tutkimustietojen perusteella halisiini toimii häiritsemällä bakteerien solukalvoja tavalla, joka johtaa niiden kuolemaan. Tällaista toimintamekanismia vastaan bakteerien on vaikea kehittää vastustuskykyä. Kokeiden perusteella niin ei myöskään käynyt ainakaan 30 päivän altistuksessa.

Tutkijat seuloivat kokeiden jälkeen vielä yli 100 miljoonaa molekyyliä tietokannoista ja kolmessa päivässä tekoäly löysi 23 uutta molekyyliehdokasta. Osa näistä osoittautui erittäin tehokkaiksi alustavissa kokeissa.

Jos nyt löydetyt molekyylit varmistuvat turvallisiksi ihmisillä, niiden merkitys bakteerien aiheuttamien infektioiden ja sairauksien hoidossa voi olla mullistava. Tulokset ovat myös lupaava osoitus nykyaikaisten koneoppimista hyödyntävien tekoälyjen mahdollisuuksista uusien lääkeaineiden kehittämisessä.

Uusille antibiooteille on suuri tarve, koska monet bakteerit ovat onnistuneet kehittämään vastustuskyvyn nykyisiä lääkkeitä vastaan. Tämän takia osaa sairauksista ei pystytä hoitamaan ja tavallistenkin infektioiden hoito voi vaikeutua. Hoidoista tulee myös pitempiä ja kalliimpia.

Uutispalvelu Duodecim

(Cell 2020;DOI:10.1016/j.cell.2020.01.021)

https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.01.021