Melu saattaa altistaa sydänoireille mantelitumakkeen kautta

Uutiset
27.2.2020
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Meluisassa ympäristössä elävien tiedetään sairastuvan sydän- ja verisuonitauteihin muita todennäköisemmin, mutta tarkkaa syytä tähän ei tiedetä. Nyt tutkijat ovat mahdollisesti löytäneet mekanismin, joka selittää ainakin osan ilmiöstä. European Heart Journal -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan melun sydänhaitat saattavat välittyä aivojen mantelitumakkeen kautta.

Tutkimuksessa 500 aikuiselle tehtiin aivokuvaukset, minkä jälkeen heitä seurattiin keskimäärin neljän vuoden ajan. Seurannan aikana 40 osallistujaa koki sydänkohtauksen tai muun sydän- ja verisuonitautioireen.

Kun tutkijat yhdistivät aivokuvausten tulokset tietoihin osallistujien asuinalueiden melutasoista, he havaitsivat melulle altistuvien mantelitumakkeissa runsaampaa metabolista aktivaatiota kuin muilla osallistujilla. Tähän liittyi myös lisääntynyttä valtimoiden tulehdustilaa, joka on aiemminkin yhdistetty mantelitumakkeen metaboliseen aktiivisuuteen.

Melu-altistus itsessään liittyi suurempaan riskiin sairastua sydänoireisiin seurannan aikana, ja tästä yhteydestä noin 12–26 prosenttia selittyi mantelitumakkeen aktivaatiolla ja siihen liittyvällä valtimotulehduksella. Melu suurensi sairastumisriskiä 30 prosenttia jokaista 5 desibelin lisäystä kohden.

Yhteys on uskottava, sillä mantelitumake prosessoi osaltaan ääniärsykkeitä, on mukana stressireaktioissa ja vastaa monista tunnereaktioista, kuten ahdistuksesta ja pelosta. Melun aiheuttama stressireaktio voi siis hyvinkin lisätä valtimoiden tulehdusta ja sitä kautta altistaa sydänoireille. Havainnot kannattaa silti varmistaa lisätutkimuksissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysvaikutusarvion perusteella yli 200 000 suomalaista kärsii tieliikennemelun aiheuttamasta kiusaantuneisuudesta ja/tai unihäiriöistä. Pitkäaikainen tieliikennemelulle altistuminen aiheuttaa yli 70 sydäninfarktia vuosittain.

Uutispalvelu Duodecim

(European Heart Journal 2020;41:772–782)

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz820