Suomalaistutkimus: Tuloerot näkyvät mielenterveysongelmien sairaalahoidoissa

Uutiset
9.3.2020
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Mielenterveysongelmien takia ensimmäistä kertaa sairaalahoitoon hakeutuvat ovat entistä selkeämmin pienituloisia, suomalaistutkimus osoittaa. Varakkaimpien väestönosien keskuudessa mielenterveysongelmista johtuvat sairaalahoidot ovat sen sijaan vähentyneet 1990-luvun puolivälistä lähtien.

JAMA Psychiatry -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat koko Suomen väestön kattaviin rekisteritietoihin vuosilta 1996–2014. Tutkimuksessa tarkasteltiin miten tulotaso vaikuttaa siihen, miten todennäköisesti henkilö hakeutuu ensimmäistä kertaa sairaalahoitoon mielenterveysongelman takia.

Suurituloisimpien miesten parissa sairaalahoitojen ilmaantuvuus pieneni vuosittain lähes 4 prosenttia ja naisten noin prosentin. Pienituloisimmilla kehitys oli kuitenkin päinvastainen.

Aikuisväestössä mielenterveysongelmista johtuvat ensimmäiset sairaalahoidot yleistyivät tasaisesti tulotason pienentyessä. Kun pienituloisimpia verrattiin hyvätuloisimpiin, ero oli 3–4-kertainen, tutkijat havaitsivat. Erot olivat suurimmat skitsofrenian ja muiden psykoottisten häiriöiden kohdalla.

Taloudelliset vaikeudet ja vastoinkäymiset aiheuttavat stressiä, mikä voi osaltaan selittää tuloksia. On myös mahdollista, että varakkaimmat väestönosat hyödyntävät avohoidossa annettavia hoitoja ja palveluita pienituloisempia enemmän, minkä vuoksi heistä harvemmat hakeutuvat sairaalahoitoon.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Psychiatry 2020;DOI:10.1001/jamapsychiatry.2019.3647)

https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.3647