Lottovoitto ei lisää terveyttä

Uutiset
23.3.2020
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Lottovoiton saaneet eivät ruotsalaistutkimuksen mukaan paranna elämäntapojaan eivätkä äkkirikastumisen jälkeen muutu aiempaa terveemmiksi. Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Hyvätuloisten ja varakkaiden on pitkään tiedetty elävän muita terveellisemmin ja pitempään, mutta yhteyden taustalla olevalle mekanismille ei ole löydetty selkeää syytä. Ruotsalaistutkijat halusivatkin tutkimuksellaan selvittää muuttavatko ihmiset elintapojaan terveellisempään suuntaan äkillisen rikastumisen jälkeen.

Tutkimuksessa seurattiin 3 300 ruotsalaista lottopelaajaa ja -voittajaa, joista osa ei ollut voittanut mitään ja osa jopa puolitoista miljoonaa euroa. Osallistujat olivat keskimäärin 48-vuotiaita seurannan alkaessa ja 60-vuotiaita sen päättyessä.

Lottovoittajien elämäntavat eivät voittoa seuraavina vuosina muuttuneet terveellisiksi sen todennäköisemmin kuin muidenkaan osallistujien, tulokset osoittivat. Heistä yhtä moni liikkui edelleen liian vähän, söi epäterveellisesti, käytti liikaa alkoholia tai tupakoi. Voittajat eivät myöskään kokeneet terveydentilaansa paremmaksi kuin muut osallistujat.

Ruotsalaiset ovat aikaisemmin tutkineet samojen lottovoittajien mielenterveyttä ja onnellisuutta. Tulosten perusteella lottovoitto lisää kyllä ihmisen tyytyväisyyttä elämäänsä, mutta ei takaa onnellisuutta tai paranna mielenterveyttä.

Pieni- ja suurituloisten terveyseroja on selitetty muun muassa sillä, että terveellisten elämäntapojen noudattaminen on monille liian kallista. Ruotsalaisten havaintojen valossa niin voi edelleenkin olla, mutta ainakaan yllättävä äkkirikastuminen ei saa ihmisiä muuttamaan elämäntapojaan terveellisempään suuntaan.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2020;DOI:10.1001/jamanetworkopen.2019.19713)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.19713