Passiivinen tupakointi tappaa entistä vähemmän – tilanne parantunut monissa maissa lainsäädännön ansiosta

Uutiset
24.3.2020
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Passiivinen tupakointi on edelleen merkittävä sairauksien ja kuolemien aiheuttaja, mutta monissa maissa haittoja on saatu vähennettyä tupakkalakeja tiukentamalla. Tupakoinnin ja passiivisen tupakoinnin haitat kasaantuvatkin entistä enemmän köyhiin ja keskituloisiin maihin, tuoreen tutkimuksen tulokset osoittavat.

Tulokset perustuvat globaaliin aineistoon vuosilta 1990–2016, ja sen perusteella passiivisen tupakoinnin aiheuttamat kuolemat ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä.

Analyysissa arvioitiin, kuinka monta sivullista menehtyy jokaista pitkäaikaista tupakoitsijaa (polttanut keskimäärin 24 vuotta) kohden. Vuonna 1990 menehtyi yksi sivullinen jokaista 31 pitkäaikaista tupakoitsijaa kohden, mutta vuonna 2016 luku oli noussut 52:een. Tämä viittaa siihen, että yksittäisen tupakoitsijan aiheuttama tupakka-altistus on pienentynyt vuosien varrella.

Eri maiden ja alueiden välillä oli suuria eroja, jotka tutkijoiden mukaan johtuvat muun muassa tupakkalakien eroista. Esimerkiksi tupakoinnin kieltäminen julkisissa tiloissa, ravintoloissa ja autoissa on vähentänyt passiivista tupakointia monissa maissa.

Tupakointi on Suomessa vähentynyt huomattavasti edeltävien vuosikymmenten aikana, mutta yhä 14 prosenttia miehistä ja 11 prosenttia naisista tupakoi päivittäin. Suomessa tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain noin 4 000 henkeä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2020;DOI:10.1001/jamanetworkopen.2020.1177)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.1177