Keskosten immuunijärjestelmä kirii kehityksen kiinni

Uutiset
16.4.2020
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Keskosena syntyneiden immuunijärjestelmä näyttäisi kehittyvän pitkälti samalla tavalla kuin täysiaikaisena syntyneiden. Hyvin pieninä keskosina syntyneillä kehitys on erityisen nopeaa, ja ne kirivät muut kiinni nopeasti.

Tiedot käyvät ilmi Nature Communications -lehden julkaisemasta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin ennen 32. raskausviikkoa syntyneiden immuunijärjestelmää.

Tulosten valossa keskosten immuunijärjestelmä kehittyi samalla tavalla iän myötä riippumatta siitä, miten ennenaikaisena he olivat syntyneet. Erittäin ennenaikaisena eli ennen 28. raskausviikkoa syntyneillä kehitys oli kaikista nopeinta.

Havainnot viittaavat immuunijärjestelmän kehittyvän pitkälti syntymän jälkeen ja seuraavan samoja reittejä riippumatta ennenaikaisuudesta. Näin ollen keskosten immuunijärjestelmät saattavat kehittyä normaalitasolle syntymän jälkeen suurin piirtein samassa ajassa kuin täysiaikaisena syntyneiden.

Erilaiset infektiot ja niiden aiheuttamat komplikaatiot ovat keskosten yleisimpiä kuolinsyitä, mutta keskosten immuunijärjestelmän kehittymistä ei ole ymmärretty kovinkaan hyvin. Tässä tutkimuksessa osalla infektioita saaneista keskosista havaittiin tavallista vähemmän interleukiini 8:aa tuottavia T-soluja, mikä voi tulevaisuudessa auttaa tunnistamaan suurimmassa infektioiden vaarassa olevia.

Suomessa noin kuusi lasta sadasta syntyy ennenaikaisena eli ennen 37. raskausviikkoa. Ennenaikaisuus ja varsinkin huomattava ennenaikaisuus voi aiheuttaa mm. motorisia, kielellisiä ja kognitiivisia vaikeuksia, jotka voivat jatkua koko elämän. Valtaosa näistä lapsista kuitenkin pärjää täysin normaalisti.

Uutispalvelu Duodecim

(Nature Communications 2020;11:1284)

https://www.nature.com/articles/s41467-020-14923-8