Eräiden dementialääkkeiden lopettaminen pienentää iäkkäiden potilaiden kaatumisriskiä

Uutiset
5.5.2020
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Asetyylikoliiniesteraasin (AKE:n) estäjiä käytetään paljon Alzheimerin taudin hoidossa, mutta hoitokodeissa asuville vaikeaa dementiaa sairastaville lääkityksen lopettamisesta voi olla myös hyötyä. Tuoreen tutkimuksen perusteella heillä lääkityksen lopettaminen saattaa vähentää kaatumisia ja luunmurtumia.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 37 000 hoitokodissa asuvaa dementiapotilasta, joiden AKE:n estäjä -lääkitys lopetettiin vuonna 2016. Potilaat sairastivat vaikeaoireista dementiaa ja olivat yli 80-vuotiaita.

Lääkityksen lopettaminen ei lisännyt potilaiden sairaalakäyntejä tai kuolleisuutta analyysissa, jossa huomioitiin monia taustamuuttujia. Lääkityksen lopettamisesta saattoi olla myös selvää hyötyä potilaille, sillä sen jälkeen potilaiden kaatumiset ja luunmurtumat vähenivät 30–40 prosenttia.

Asetyylikoliiniesteraasin estäjiä käytetään pääasiassa lievän tai keskivaikean Alzheimerin taudin hoitoon. Ne auttavat potilaita pärjäämään arjen tilanteissa ja lieventävät dementian käytösoireita. Lääkityksen lopettamista harkitaan, jos potilas saa niistä vaikeita haittavaikutuksia, tai kun vaikeassa muistisairaudessa lääkkeet eivät enää paranna toimintakykyä tai lievitä käytösoireita.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of the American Geriatrics Society 2020;DOI:10.1111/jgs.16241)

https://doi.org/10.1111/jgs.16241