D-vitamiinilla voi olla osansa diabeteksen ehkäisyssä

Uutiset
24.11.2020
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Laajan tutkimuskatsauksen perusteella D-vitamiinilisät saattavat estää esidiabeteksen kehittymisen varsinaiseksi diabetekseksi. Vaikutus ei ole kovin suuri, mutta väestötasolla sillä voi olla suurikin merkitys.

Havainnoivissa tutkimuksissa näyttö on analyysin perusteella vakuuttava siitä, että suuremmat veren D-vitamiinipitoisuudet liittyvät pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen monissa eri väestöissä, myös potilailla, joilla on esidiabetes. Esidiabetes on varsinaista diabetesta lievempi glukoosiaineenvaihdunnan häiriö, joka usein kehittyy diabetekseksi.

Kokeellisissa tutkimuksissa D-vitamiinilisät ovat puolestaan pienentäneet esidiabetesta potevien diabetesriskiä. Kolme tähän suunniteltua tutkimusta päätyi siihen, että D-vitamiinilisiä saavat potilaat sairastuivat tyypin 2 diabetekseen 10–13 prosenttia epätodennäköisemmin kuin lumevalmistetta saaneet. Tutkimusten potilaita ei valikoitu D-vitamiinivajeen perusteella.

Tutkijat pitävät tutkimusnäyttöä riittävän vakuuttavana, jotta D-vitamiinin osuus tyypin 2 diabeteksen synnyssä on uskottava. Diabeteksen ja esidiabeteksen yleisyyden vuoksi hyvin pienetkin sairastumisriskin muutokset voivat väestötasolla tarkoittaa lukuisten sairastumisten estymistä.

Tällä hetkellä noin 9 prosenttia maailman aikuisväestöstä sairastaa diabetesta. Näistä 90 prosenttia on tyypin 2 diabeteksia. Suomalaisista diabetesta sairastaa noin puoli miljoonaa, ja heistä valtaosalla on tyypin 2 diabetes.

Tutkimus julkaistiin Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2020;DOI:10.1210/clinem/dgaa594)

https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa594