Kilpirauhasen liika- ja vajaatoiminnan hoitaminen vaikuttaa kolesterolitasoihin

Uutiset
27.11.2020
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Kilpirauhasen liikatoimintaa potevien kolesterolitasot ovat usein alhaiset ja vajaatoimintaa potevien koholla. Asianmukaisen hoidon myötä tilanne kuitenkin muuttuu – liikatoiminnan hoitaminen heikentää ja vajaatoiminnan hoitaminen parantaa tilannetta.

Tiedot käyvät ilmi laajasta meta-analyysitutkimuksesta, jossa tarkasteltiin 166 tutkimuksen ja 13 000 potilaan tietoja.

Tulosten perusteella kilpirauhasen liikatoiminnan hoitaminen suurensi potilaiden kokonaiskolesterolin, haitallisen LDL-kolesterolin, hyvän HDL-kolesterolin sekä apolipoproteiini A:n, B:n ja lipoproteiinin pitoisuuksia. Hoito ei vaikuttanut triglyseridien pitoisuuksiin. Yhteyksiä ei havaittu lievää, ns. subkliinistä liikatoimintaa potevilla.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitaminen levotyroksiinilla puolestaan pienensi kaikkien kolesterolien, apolipoproteiinien, lipoproteiinin ja triglyseridien pitoisuuksia. Yhteys havaittiin myös lievää vajaatoimintaa potevilla, mutta vaikutukset olivat vähäisempiä.

Tulokset vahvistavat aiempaa tutkimusnäyttöä ja osoittavat kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminnan hoitamisen vaikuttavan potilaiden kolesterolitasoihin tavalla, joka kannattaisi huomioida hoidossa. Potilaiden kolesterolitasot olisikin hyvä mitata uudelleen hoitojen jälkeen, jotta mahdolliset haitalliset muutokset havaittaisiin. Tutkimuksessa ei selvitetty vähensivätkö tai lisäsivätkö muutokset potilaiden sydänoireita, mutta kilpirauhaspotilaiden tiedetään sairastuvan muuta väestöä herkemmin sydän- ja verisuonitauteihin.

Tutkimus julkaistiin Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä.

Kilpirauhasen vajaatoimintaa potee yli 300 000 suomalaista. Yleisiä oireita ovat väsymys, ummetus, hidas syke ja muistin heikentyminen.

Kilpirauhasen liikatoimintaa sairastaa noin yksi suomalainen sadasta. Sen oireita ovat muun muassa hikoilu, kuuma olo, väsymys, lihasheikkous, kunnon lasku, tykyttely, vapina, ripuli, painon lasku, jano, ärtyneisyys ja unettomuus.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2020;105:1–12)

https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa672