Kolkisiini tehokkainta, kun lääkitys aloitetaan kolmen päivän sisällä sydäninfarktista

Uutiset
14.1.2021
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Kolkisiini on vanha, alun perin syysmyrkkyliljasta saatu tulehdusta ehkäisevä lääkeaine, jota on käytetty pitkään muun muassa kihdin hoidossa, mutta viime vuosina se on osoittautunut myös tehokkaaksi sydänlääkkeeksi. Tuoreen tutkimuksen mukaan sydäninfarktipotilailla se ehkäisee uusia oireita ja kuolemia etenkin, jos lääkitys aloitetaan kolmen päivän sisällä sairastumisesta.

Tutkimus julkaistiin European Heart Journal -lehdessä, ja siinä 4 700 sydäninfarktipotilasta satunnaistettiin saamaan joko kolkisiinia tai lumevalmistetta. Potilaiden lääkitykset aloitettiin 0–3 päivää, 4–7 päivää tai yli kahdeksan päivää sairastumisesta.

Potilaita seurattiin kahden vuoden ajan, ja tuona aikana uusia sairastumisia ja kuolemia oli vähiten ryhmässä, jonka kolkisiinilääkitys aloitettiin kolmen päivän sisällä sydäninfarktista. Verrattuna lumevalmistetta saaneisiin näiden potilaiden riski sairastua uuteen sydäninfarktiin tai aivoverenkiertohäiriöön oli 50 prosenttia pienempi. Myös sydänperäiset kuolemat, elvytystä vaativat sydänpysähdykset ja akuutit sairaalahoidot olivat heillä harvinaisempia.

Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne vahvistavat näyttöä kolkisiinin sopivuudesta sydänpotilaille ja osoittavat varhaisen lääkityksen suovan suurimman hyödyn. Kolkisiinin teho perustuu sen tulehdusta vähentävään ja ehkäisevään vaikutukseen.

Uutispalvelu Duodecim

(European Heart Journal 2020;41:4092–4099)

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa659