Ilmansaasteet saattavat lisätä sydäninfarktikuolemia

Uutiset
28.1.2021
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Ilmansaasteet altistavat sydäninfarkteille, mutta ne voivat myös suurentaa vaaraa menehtyä sellaiseen. Tämä havaitaan jo lyhyen ajan sisällä ilmanlaadun heikkenemisestä, tuore kiinalaistutkimus osoittaa.

Tutkimuksessa sydäninfarktikuolemien vaaraa suurensivat hengitysilman PM2,5-pienhiukkaset, suuremmat PM10-hiukkaset ja typpioksidi.

Suomessa ilman typpidioksidi on pääosin peräisin teollisuudesta ja energiantuotannosta, mutta kaupungeissa myös autoliikenne on merkittävä typpidioksidin lähde. PM2,5-pienhiukkasista merkittävä osa kulkeutuu Suomeen ulkomailta, mutta paikallisesti niitä synnyttää autoliikenne ja puun pienpoltto.

Yhteydet näkyivät, kun tutkijat tarkastelivat kuolemia edeltävän päivän ja saman päivän ilmansaastepitoisuuksia, joten jo hyvin lyhyt altistuminen liittyi sydäninfarktikuolemiin.

Hiukkasiin liittyvät riskit suurenivat aluksi jyrkästi, mutta tasaantuivat pitoisuuksien jatkaessa nousua. Typpidioksidin ja sydäninfarktikuolemien yhteys kuitenkin vahvistui jatkuvasti pitoisuuksien suurentuessa.

Kiinalaisten tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan ilmansaasteet voivat laukaista sydäninfarkteja, mutta myös lisätä niistä johtuvia kuolemia. Tutkimus perustuu tietoihin yli 150 000 sydäninfarktikuolemasta vuosilta 2013–2018.

Ulkoilman pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa noin 1 800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain, ja lievempien haittojen määrä on moninkertainen. Myös meillä riskien on havaittu suurentuvan päivinä, joina ilmanlaatu on huono. Etenkin tämä koskee sydän- ja verisuonitauteja jo sairastavia.

Sydänoireiden lisäksi ilmansaasteet lisäävät hengityssairauksia ja niiden oireita ja mahdollisesti monia muita sairauksia kuten diabetesta ja dementiaa. Maailmanlaajuisesti joka vuosi lähes 9 miljoonaa ihmistä menehtyy ilmansaasteiden aiheuttamiin sairauksiin.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of the American College of Cardiology 2021;77:271–281)

https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.033