Lääkkeensä ottavat elävät pitempään aivoverenkiertohäiriön jälkeen

Uutiset
25.8.2021
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden riski sairastua uudelleen ja menehtyä sairauteensa on tasaisesti sitä pienempi mitä tarkemmin he noudattavat lääkityksiään. Tuoreet tutkimustulokset korostavat lääkitysten merkitystä näiden potilaiden hoidossa.

Tulokset perustuvat 8 400 ensimmäistä kertaa aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen kolmivuotiseen seurantaan. Kaikki potilaat olivat hengissä vielä vuoden kuluttua sairastumisesta.

Potilaan todennäköisyys menehtyä seurannan aikana oli tasaisesti sitä pienempi mitä tunnollisemmin hän söi lääkkeensä. Tämä koski verenpainelääkkeitä sekä aivoinfarktipotilailla statiineja.

Potilaat olivat keskimäärin hyvin tunnollisia lääkitystensä noudattamisessa, mutta hyödyt nähtiin myös valtaosan lääkkeistään ottavilla. Potilailla, jotka ottivat ainakin 60 prosenttia lääkkeistään, jokainen 10 prosentin lisäys pienensi riskiä menehtyä seurannan aikana 13–15 prosenttia.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemminkin ja yhdessä niiden kanssa havainnot osoittavat, miten tärkeitä lääkkeet ja niiden tunnollinen ottaminen on aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille.

Tutkimus julkaistiin Stroke-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Stroke 2021;DOI:10.1161/STROKEAHA.120.033133)

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.120.033133