7 000 askelta päivässä voi pidentää elinikää

Uutiset
7.9.2021
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Päivittäinen fyysinen aktiivisuus pienentää 40–50-vuotiaiden riskiä menehtyä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tuoreen tutkimuksen perusteella hyödyt näkyvät, kun päivittäinen askelmäärä on vähintään 7 000.

JAMA Network Open -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 2 100 keskimäärin 45-vuotiaan 11-vuotiseen seurantaan. Osallistujat kantoivat askelmittareita vuodet 2005–2006 ja seurannan aikana heistä 70 eli runsaat 3 prosenttia menehtyi.

Tulosten perusteella vähintään 7 000 askelta päivittäin ottavat menehtyivät seurannan aikana 50–70 prosenttia epätodennäköisemmin kuin osallistujat, joiden askelmäärä oli alle 7 000 päivässä. Liikunnan intensiivisyys ei vaikuttanut kuolleisuusriskiin tässä aineistossa. Lisähyötyjä ei myöskään näkynyt yli 10 000 askelta päivässä kävelevillä.

Havainnot vahvistavat tutkimusnäyttöä päivittäisen maltillisen liikunnan ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan terveyshyödyistä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2021;4:e2124516)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.24516