Intensiivinen verenpainehoito paikallaan myös iäkkäille

Uutiset
27.9.2021
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Kohonneen verenpaineen hoitaminen on paikallaan kaikille, mutta iäkkäiden potilaiden hoitotavoitteista on ollut epäselvyyttä. Tuoreen tutkimuksen perusteella intensiivinen hoito ja kunnianhimoiset hoitotavoitteet sopivat kuitenkin myös 60–80-vuotiaille.

New England Journal of Medicinen julkaisemat tulokset perustuvat 8 500 kiinalaisen 60–80-vuotiaan kolmivuotiseen seurantaan. Osallistujat satunnaistettiin joko intensiiviseen hoitoon, jonka tavoite oli laskea systolinen verenpaine tasolle 110–130 mmHg, tai tavanomaiseen hoitoon, jossa verenpaine pyrittiin saamaan tasolle 130–150 mmHg.

Osallistujien systoliset verenpaineet olivat 140–190 mmHg tutkimuksen alkaessa, mutta vuoden kuluttua intensiivistä hoitoa saaneiden verenpaine oli keskimäärin 128 mmHg ja verrokkien 135 mmHg.

Intensiivistä hoitoa saaneet myös sairastuivat sydän- ja verisuonitautioireisiin ja aivoverenkiertohäiriöihin verrokkeja harvemmin. Kolmivuotisen seurannan aikana tuhannesta intensiivistä hoitoa saaneesta 35 sairastui, kun yhtä monesta verrokista sairastui 46.

Hoidot olivat pääosin yhtä turvallisia, mutta intensiivinen hoito aiheutti useammin hypotensiota eli verenpaineen laskemista haitallisen alhaiseksi.

Tulokset vahvistavat näyttöä intensiivisen verenpainehoidon hyödyistä myös iäkkäillä potilailla, mutta havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa ja muissa väestöissä. Kohonnut verenpaine on keskeinen sydän- ja verisuonitautien, aivoverenkiertohäiriöiden ja monien muiden sairauksien riskitekijä.

Kohonnutta verenpainetta potee noin puolet suomalaismiehistä ja kolmannes naisista.

Uutispalvelu Duodecim

(New England Journal of Medicine 2021;DOI:10.1056/NEJMoa2111437)

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2111437